ANA SAYFA
Türkçe     İngilizce

BİLİCİ AİLESİ ve Diğer ŞİRKETLERİ

 
Bİlİcİ YATIRIM KOJENARASYON TESİSİ
Kojenerasyon Santrali

Günümüzde enerjinin dışa bağımlılıktan kurtarılması ve üretim maliyetinin düşürülmesi çok büyük önem kazanmıştır. Bu bilinçle Bilici Grup, 2007 yılında aldığı otoprodüktör lisansıyla, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan boya-terbiye tesisi bünyesinde 2 MW elektrik üretim gücüne sahip Kojenerasyon Santrali kurmuştur. Bu santralle, toplamda 4 MW kurulu güce sahip grup şirketlerinin (iplik büküm, boya-terbiye, dokuma, vb.) elektrik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Kojenerasyon santralindeki atık baca gazı ısısından faydalanılarak, buhar ve sıcak su elde edilmektedir

Kojenerasyon Santrali’ndeki atık baca gazı ısısından faydalanılarak buhar ve sıcak su da elde edilmektedir. Atık ısısından elde edilen buhar ve sıcak suyun tamamı dokuma ve boya-terbiye işletmelerinde değerlendirilerek büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım olarak, kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten Bilici Yatırım, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.