ANA SAYFA
Türkçe     İngilizce

BİLİCİ YATIRIM

 
MİSYON VE VİZYON
VİZYON
Farklılıklar yaratarak, verimli ve sürdürülebilir yatırımlar yapmak.

MİSYON
Piyasalara sunduğu ürün ve hizmetlerde en çağdaş uygulamaları gerçekleştirmek ve bu çalışmaların yürütülmesi için gereken kurumsal olanakları hayata geçirmesini sağlayarak,en uygun maliyetle kaliteli ürünler sunmak..
 
Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım olarak, kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten Bilici Yatırım, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.