ANA SAYFA
Türkçe     İngilizce

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

 
TİCARET SİCİL BİLGİLERİ
Ticaret Ünvanı : Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi   : Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 7 Adana
Vergi Dairesi : Yüreğir
Vergi Numarası : 6220184380
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Adana
Ticaret Sicil Numarası : 38944
Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 07.07.2000
Mersis Numarası : 0-6220-1843-8000015
Telefon ve Faks Numaraları   : Tel: +90 322 394 44 10-11 Fax:+90 322 394 44 19

 

 

 
Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım olarak, kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten Bilici Yatırım, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.