ANA SAYFA
Türkçe     İngilizce

BİLİCİ YATIRIM

 
YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
Mehmet Fatih Bilici
Ali Hikmet Bilici
Bülent Bilici
Emir Çınar
Halil Deler
Süleyman Bilici
Esra Bilici Pekcan
Mehmet Ali Bilici
Tamer Bilici
Hasan Batur Eroğlu
Bilici Yatırım Yönetim Kurulu Üyeleri
Mehmet Ali BİLİCİ, Bülent BİLİCİ, Süleyman BİLİCİ, Ali Hikmet BİLİCİ,Tamer BİLİCİ

Mehmet Fatih BİLİCİ, Esra Bilici PEKCAN, Halil DELER, Emir ÇINAR, Hasan Batur EROĞLU

ADI SOYADI GÖREVİ
Mehmet Ali Bilici Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Bilici Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
Süleyman Bilici Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Hikmet Bilici Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Bilici Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Fatih Bilici Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Bilici Pekcan Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Deler Yönetim Kurulu Üyesi
Emir Çınar Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Batur Eroğlu Yönetim Kurulu Üyesi
   

 
Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım olarak, kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten Bilici Yatırım, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.